Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Čalomija

Základné údaje
Leží v Ipeľskej kotline, 32 km JZ od Veľkého Krtíša, na pravom brehu Ipľa. Územie, potok a obec Cholomia ako majetok hontianskeho rodu Hont-Poznanovcov sa prvýkrát spomína v r. 1244. Dve obce, Malá a Veľká Čalomija, ktoré sa vyvinuli na tomto území, boli neskôr majetkom viacerých šľachtických rodov. Už od 13. stor. sa spomína aj cirkev, v r. 1291 farár Ján z Čalomije. V 15. stor. bola kráľ. majetkom, neskôr patrila Majthényiovcom, Rádayovcom a ďalším šľachtickým rodom., v 18. stor. Majthényiovcom a Rádayovcom. V 20. stor. tu boli veľkostatky Kégla, Bolgára, Méhesa. Boli tu dve zemepanské kúrie, rím. kat. kostol z r. 1845. V r. 1938-1944 obec pripojená k Maď., oslobodená 22.12.1944.

Obyvatelia boli roľníci a vinohradníci. V súčasnosti prevláda poľnohosp., vinohradníctvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo. V obci stál got. kostol zo 14. stor., dnes je iba zrúcanina. Je tu hrobka rod. Gašparovcov. Secesný rím. kat. kostol Panny Márie je z r. 1910 - 1912, kaplnka Panny Márie z r. 1845 a ev. a. v. kostol z r. 1934. Zachovali sa roľnícke domy z 19. a zač. 20. stor. V obci je pošta, dom služieb, obchody, zdravotné stredisko, lekáreň, ZŠ, MŠ, kultúrny dom, park Mieru s prírodným krytým amfiteátrom, citarový a folklórny súbor. Obec je spoluorganizátorom regionálnych slávností piesní a tancov maďarskej národnostnej menšiny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť