Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lišov

Základné údaje
Leží na juž. výbežkoch Štiavnických vrchov, na juhozáp. okraji Krupinskej vrchoviny. Cez obec s potočnou radovou zástavbou preteká Lišovský potok. Názvy obce: 1360 - Lysou; 1311 - Lysov; 1338 - Lyzow; 1497 - Lyssowa; 1773 - Lisow; maď. Lisó, Lissó. Obec sa spomína v r. 1235 - 1270 ako zemepánsky majetok. V 16. stor. bol vo vlastníctve hradu Levice. V r. 1554 prežíval Lišov útrapy tureckých vpádov. V 17. stor. boli majiteľmi Pálffyovci a v 18. stor. Esterházyovci. V r. 1715 mala mlyn a 76 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a chovom dobytka. Rozšírené bolo ľudové kamenárstvo. Za I. ČSR bolo značné vysťahovalectvo. Najstaršou pamiatkou je ev. pôvodne got. kostol z 15. stor., zväčšený v r. 1856.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť