Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pusté Sady

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v plytkej dolinke potoka Jác. Obec pod názvom Kyurth sa spomína v listine z r. 1353. Predpokladá sa, že pôvodne patrila kráľovským trubačom. V 15. stor. sa stala súčasťou šintavského panstva, ktoré malo centrálne postavenie v celom regióne. Toto panstvo, a tým aj k nemu patriace dediny v priebehu nasledujúcich stor. niekoľkokrát zmenili majiteľa. Najvýznamnejší z nich boli v 16. stor. Thurzovci a od r. 1642 Esterházyovci Táto rodina zostala zemepánom Pustých sadov až do zrušenia poddanstva. Začiatkom 18. stor. v čase povstania Františka II. Rákócziho pri obci bol veľký vojenský tábor. V roku 1869 žilo v obci 466 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., silnú tradíciu v obci malo aj vinohradníctvo. V obci sa nachádza MŠ, kultúrny dom, futbalové ihrisko. V obci sa nachádza rím. kat. kostol Povýšenia sv. kríža z r. 1970 a kaplnka Panny Márie z r. 1850.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť