Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klasov

Základné údaje
Nachádza sa v strednej časti Žitavskej pahorkatiny, 5 km SZ od Vrábeľ. V katastri obce bolo objavené halštatské sídlisko. V r. 1156 sa desiatky z obce Qualiz (prvé známe meno) odvádzali ostrihomským kanonikom. Obec dostala meno podľa rod. Kaluzovcov, ktorí sa zaoberali obchodom. V r. 1232 Ondrej II. povýšil obyvateľov obce na dvorníkov Zvolenského hradu. Od 13. stor. bola obec súčasťou Gýmešského panstva, ktorého majiteľmi boli Forgáchovci, ktorí viedli časté majetkové spory so zemanmi z Babindolu. Od r. 1397 bola v obci mýtnica. V r. 1570 bolo v obci 16 domov a spustnutý rybník. V r. 1576 Turci zdanili 6 port. Malý Klasov (Kis Kalász) bol v r. 1664 neobývaný. Zač. 18. stor. Paluškovci pripojili obec k Zlatomoraveckému panstvu a od 19. stor. bol majetkom Pavla Weisa, ktorý si dal postaviť kaštieľ v r. 1866 spolu s parkom. V 19. stor. mali najväčšie majetkové podiely rodiny Szlávyovcov a Klobušických. JRD, založené v r. 1956, prevzal neskôr miestny štátny majetok. V obci pracuje Csemadok od r. 1950, kultúrny dom je z r.1962. Predajňu potravín vybudovali v r. 1966 a futbalový štadión v r. 1974. Kaštieľ v súčasnosti slúži ako dom sociálnych služieb. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie je z r.1750 s klasicistickou prestavbou v r. 1828. Možnosti agroturistiky poskytuje Agroland.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť