Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štitáre

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Žitavskej sprašovej pahorkatiny na úpätí Tribeča, 8 km SV od Nitry. V r. 1954 bola v chotári obce vyhlásená chránená krajinná oblasť Tribeč. Archeologické vykopávky odkryli sídliská z ml. doby bronzovej a veľkomoravského obdobia. Dedina Scitar (aj Sitar) sa v r. 1113 spomína v súvislosti s vlastníctvom 4 popluží obce ako majetku zoborského kláštora. Dedina bola pravdepodobne dvornícka s povinnosťou výroby štítov. V 14. stor. patrila Forgáchovcom z Gýmeša. V r. 1462 obec zničili zemepáni z Lefantoviec z pomsty k Forgáchovcom. V r. 1496 sa vysadili prvé vinice. V období tureckej nadvlády bola v r. 1570 bez obyvateľov, v r. 1664 tu bolo 17 domácností. V 16. stor. boli zemepánmi Ujfalušiovci, 17. - 18. stor. Ugronovičovci, Majténiovci a Migazziovci, neskôr Zamojskovci. Obyvatelia dorábali kvalitné víno a ovocie. Rím. kat. klasicistický kostol v r. 1785 dal postaviť Krištof Migazzi. JRD zal. 1952, v r. 1957 ho prevzal majetok Stálej celoštátnej výstavy v Nitre. V r. 1979 - 2002 patrila administratívne do Nitry.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť