Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Grob

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na priechode Podunajskej roviny do Trnavskej pahorkatiny, na nive Vištuckého potoka a Stoličného potoka. Prvá písomná správa o obci sa zachovala vo forme Grwb v listine z r, 1257. Patrila rodine Szentgyörgyi. Už v r. 1425 sa v listinách vyskytuje niekoľko dedín, ktoré majú v názve slovo Grob. Obec sa stala súčasťou panstva vo Sv. Jure, neskôr v 18. stor. sa dostala do panstva Kráľová pri Senci, Po rodine Szentgyörgyí a Bazini jej zemepánmi boli Pálffyovci. Do obce už v stredoveku boli dosídlení Nemci, preto názov obce sa vyskytuje aj vo forme Német Gurab už v r. 1553. V r. 1869 obec mala 1201 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., no tradíciu tu malo aj vinohradníctvo. K pamätihodnostiam v obci patrí neskororenesančný kaštieľ z druhej polovice 17. stor. Rím. kat. kostol vznikol prestavbou barokovej kaplnky v r. 1771. Začiatkom 19. stor. bol kostol rozšírený. Kostol evanjelickej cirkvi bol postavený v roku 1788 ako artikulárny. V roku 1936 bol zbúraný a zároveň nanovo postavený podľa projektu M. M. Harminca s ponechaním barokovo - klasicistickej veže z konca 18. stor. V obcí sa vybudovala MŠ, obecný úrad, zdravotné stredisko, dom smútku, obecný vodovod. V chotári sa nachádzajú štyri rašeliniská s možnosťou rybolovu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť