Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lok

Základné údaje
Leží na východných svahoch Pohronskej pahorkatiny a na terasách Hrona. Písomne sa obec uvádza v r. 1286 (Luk). Od r. 1388 patrila hradnému panstvu Levice. V r. 1543 bola poplatná Turkom, v r. 1689 prešla v rámci hradného panstva Levice spolu s okolitými obcami do majetku grófa Pavla Eszterházyho. V r. 1867 prešiel veľkostatok do majetku rakúskeho grófa Gustáva Schöllera, ktorý zaviedol racionálne hospodárenie, v obci dal postaviť liehovar, rôzne hospodárske objekty i rodinné domy. Pravdepodobný začiatok šk. vyučovania v obci spadá do r. 1864, pravidelné sa začalo vyučovať v r. 1890. V tom istom roku bol v obci zriadený poštový úrad a v r. 1896 bola vybudovaná štátna cesta Levice - Šurany. V r. 1903 bola v obci zriadená mliekáreň a v r. 1905 založené potravinárske družstvo. V r. 1913 - 14 bola vybudovaná železn. trať Levice - Šurany, so železničnou stanicou v obci. Elektrická sekundárna sieť bola v obci zavedená v r. 1930 - 31. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 boli občania maď. národnosti presídlení do Maďarska a na ich miesto prišli slov. repatrianti. V súčasnosti má v obci dominantné postavenie poľnohosp. Najväčšími podnikateľskými subjektami sú PD Veľký Ďur a Agroosivo Lok. V súkromnej podnikateľskej sfére prevažuje obchodná činnosť, je tu 5 predajní potravín, rozličný tovar, 2 pohostinstvá, reštaurácia a niekoľko druhov remeselníckych prác. Od r. 1996 má v obci pobočku firma Arguss s. r. o., ktorá sa zaoberá zneškodňovaním žiariviek a výbojok s viac ako 90 % stupňom recyklácie. V rámci občianskej vybavenosti sú v obci vytvorené dobré podmienky, je tu kultúrne zariadenie s kapacitou 230 miest, vybudované je telovýchovné a športové zariadenie so šatňami, tribúnou i saunou. Obec má vodovod, je plynofikovaná. Od r. 1993 poskytuje služby občanom zdravotnícke zariadenie, všeobecný lekár, stomatológ a detský lekár. Dom smútku bol postavený v r. 1994. V r. 2003 bola daná do užívania novostavba pre základnú školu (roč. 1. - 4.) a pre materskú školu. V budove poskytuje služby občanom taktiež knižnica. Najväčším investorom stavby bola Obec Lok.

Ref. kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1783, veža v r. 1844. Klas. kostol pochádza z 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť