Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brutovce

Základné údaje
Táto vysokopoložená spišská obec sa nachádza vo východnej časti Levočských vrchov, severne od Spišského Podhradia, v pramennej oblasti Kunišovského potoka, Rovinky a Olšavice. Má pomerne členitý chotár. Juhozápadná časť je odlesnená, v severozápadnej prevládajú smrekové lesy a pasienky. K obci patrí prírodná rezervácia Bišár na ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk, s výskytom vzácnej ľalie cibuľkonosnej. Obec bola založená po tatárskom vpáde, približne po r. 1260, v chotári obce Ordzovany. No archeologické nálezy dokazujú, že Brutovce boli osídlené ešte pred tatárskym vpádom. Z kultúrnych pamiatok sa v obci nachádza rím. kat. gotický kostol sv. Vavrinca, postavený v prvej polovici 14. stor., prestavaný v r. 1779-1784. V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogotická socha Madony z 2. polovice 15. stor. Z konca 14. stor. pochádza iná socha Madony, v súčasnosti umiestnená v severnej časti lode. Za zmienku stojí aj gotický zvon z r. 1524 od Andreja Illenfelda. Medzi známych rodákov obce patrí americký katolícky filozof a politik Michael Nowak.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť