Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hubina

Základné údaje
Obec leží v doline Považského Inovca, ktorým preteká Hubinský potok na ľavom brehu Váhu. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1353 pod názvom Hwbyna. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zo staršej doby kamennej. Z obce pochádzajú nálezy z mladšej doby kamennej a žiarové pohrebisko z mladšej a neskorej doby bronzovej v polohe Štvrte. Najdôležitejšou lokalitou v blízkosti obce je veľmožský dvorec z 9. stor. v Ducovom, poloha Kostolec. Obec nikdy nemala kostol. Ten bol postavený až v r. 1995 a zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Medzi menšie sakrálne pamiatky patrí Božia muka s nápisom. Na historickej pečati, ktorú obec používala, sa objavuje motív srdca, z ktorého vyrastajú tri ruže (1774). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., určitú úlohu hralo v minulosti aj vinohradníctvo a v r. 1715 sa v obci uvádzajú dva mlyny. Doplnkový spôsob obživy predstavovalo výšivkárstvo a výroba brezových metiel. V súčasnosti je obec využívaná na turistiku a v jej katastri sa nachádza aj rekreačná oblasť Výtoky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť