Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná Boca

Základné údaje
Leží v Nízkych Tatrách v doline potoka Bocianka. Staršou osadou bola Svätojánska Boca. Kráľovská Boca vznikla ako dôsledok banského podnikania v tejto oblasti až po r. 1552. Preto na území dnešných obcí Vyšná Boca a Nižná Boca existovali v minulosti obce Kráľovská Boca (pravá strana potoka) a Svätojánska Boca (ľavá strana potoka). Od stredoveku sa tu ťažilo zlato, striebro, meď a železo. Koncom 16. stor. nastal úpadok baníctva. Po jeho opätovnom rozmachu v 17. a 18. stor. sa ťažba skončila v r. 1810. Už v období Bachovho absolutizmu sa Boce členili na Vyšnú, Strednú a Nižnú Bocu. V 80. rokoch 19. stor. sa opäť vrátili k predošlému stavu. V r. 1927 sa z častí obcí ležiacich na oboch brehoch potoka Bocianky v dolnej časti vytvorila obec Nižná Boca a v hornej časti Bocianky Vyšná Boca. Obyv. Nižnej Boce sa živilo od 19. stor. prácou v lesoch a chovom dobytka. V chotári obce sa počas SNP zdržiavali partizánske skupiny. Na konci 18. stor. si tunajší evanjelici postavili drevenú modlitebňu. V rokoch 1833 - 1844 bol na jeho mieste postavený nový ev. kostol. V r. 1939 bola k pôvodnej stavbe pristavaná veža. Na začiatku 19. stor. bola v Nižnej Boci postavená drevená ev. zvonica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť