Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dubové

Základné údaje
Dubové sa nachádza na Ostrolúckej planine v Pliešovskej kotline, v úvalinke na širokom plochom čadičovom lávovom prúde, na východnom úpätí Štiavnických vrchov. Kotlina je odlesnená, na vrchoch sú dubové a bukové lesy. Názvy obce: r. 1255 Dubondyl; r. 1424 Dwbowa; r. 1786 Dubowo; r. 1920 Dubovô; r. 1927 Dubové; maď. Dobó. Po prvý raz sa spomína v listine z r. 1255, keď donáciou Belu IV. prešla z majetku Zvolenského hradu do rúk Pertolda, hradného kamenára. V r. 1287 patrila Pertoldovmu potomkovi Fermanusovi, synovi štiavnického richtára Arnolda. R. 1424 patrila panstvu Dobrá Niva. Obyvatelia robotovali na miestnom majeri, pričom za poplatok dodávali panstvu drevené uhlie pre erárne huty na okolí Ban. Štiavnice. V obci sa nachádza ev. neogotický kostol z r. 1866 - 1867, má vnútorné zariadenie z obdobia výstavby.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť