Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stankovany

Základné údaje
ObObec leží na okraji Liptova, na pravom a ľavom brehu Váhu pod vrchmi Šípskej Fatry. Do Váhu sa za obcou vlieva rieka Orava. Medzi najstaršie dôkazy o osídlení okolia obce patrí nález sídliska z neskorej doby rímskej. Dokladom o osídlení tejto časti Liptova je aj listina z roku 1337, ktorou dala Izolda, vdova po Jánovi z Turca Petrovi zo Spiša osadu na sútoku dvoch riek (Oravy a Váhu). Prvá písomná správa o Stankovanoch je z roku 1425, keď kapitán Likavského hradu dal Petrovi, synovi Stanka šoltýstvo v Hubovej a zároveň mu ponechal šoltýstvo v Stankovanoch. Podľa tohto je názov obce odvodený od mena jej zakladateľa prvého šoltýsa Stanka. Najstarší známy kostol v Stankovanoch stál už v polovici 16. storočia. Bola to menšia drevená stavba. Počas náboženských nepokojov ju však využívali od roku 1666 protestanti, a preto si zvyšné katolícke obyvateľstvo postavilo druhej polovici 17. storočia v jeho blízkosti nový murovaný kostol Všetkých svätých. Najstarší kostol bol asanovaný zrejme niekedy v prvej polovici 19. storočia. Dnešný rímsko-katolícky kostol Božského Srdca Ježišovho postavený v rokoch 1898 - 1901 na mieste staršieho dreveného kostola. Obyvatelia obce od jej vzniku patrili k Likavskému panstvu a väčšinou sa zaoberali ovčiarstvom, pltníctvom, košikárstvom a poľnohospodárstvom. V roku 1662 dostal do zálohu majetky v Rybárpoli pri Ružomberku spolu s časťami chotárov Hrboltovej, Stankovian a Švošova Ján Krištof Keberič z Ľupče. Pred tým majetky spravovala Anna Pongrácová, vdova po Antonovi z Palúdzky. V dňoch 25. - 27. augusta 1813 bola v Stankovanoch a v okolitých obciach katastrofálna povodeň. V roku 1831 postihla obce epidémia cholery, pri ktorej zahynulo 137 tunajších obyvateľov. Ako vďaka tých ktorí prežili bola na dolnom konci obce postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Najväčší požiar postihol Stankovany 8. augusta 1887 a podľahlo mu až 90 domov. V rokoch 1935 - 1936 bola postavená v Stankovanoch nová budova rímsko-katolíckej školy. V roku 1938 bola obec elektrifikovaná. Budova školy z roku 1805 bola v rokoch 1939 - 1940 prestavaná na kultúrny dom.
M. č.: rojkov, stankovany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť