Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ipeľské Úľany

Základné údaje
Ležia na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v oblasti zdrojníc potoka Olvár, prítoku Ipľa. Písomne sa obec spomína v r. 1259 (Fedemes), patrila tunajším zemanom z rodu Hunt, neskôr kláštoru v Šahách, od r. 1482 tu mala majetkový podiel rod. Horváthovcov. V pol. 16. stor. obec zničili Turci. Po r. 1552 si obyvatelia založili novú obec na inom mieste v chotári. Patrila viacerým zemepánom, v 18. stor. rod. Szmrecsányiovcov, v 19. stor. rod. Coburgovcov, Terstyánsskych, Lipthayovcov, Cronyovcov a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a prácou v lesoch. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má dobré predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky. Konajú sa tu rôzne známe podujatia, napr.: Obecné hody na sv. Michala (september), Vianočné obecné slávnosti (december) a pod.

V obci sa zachovali zrúcaniny románskeho kostolíka z 13. stor. Barok. kostol sv. Michala archanjela pochádza z r. 1757.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť