Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prša

Základné údaje
Leží v JV časti Lučenskej kotliny na pravobrežnej terase Suchej. Obec je listinne doložená v r. 1439 ako Perzehaza. Chotár tvoria treťohorné pieskovce pokryté sprašou a riečnymi uloženinami. Chotár je odlesnený, vyskytuje sa tu poľná zver a ryby. Archeologická lokalita potvrdzuje osídlenie v eneolite. Našlo sa aj žiarové pohrebisko pilínskej kultúry, ďalej žiarové hroby keltských bojovníkov, hroby z obdobia sťahovania národov, slovansko-avarské pohrebisko zo 7. - 8. stor. a staromaďarské pohrebisko. V 16. stor. sa členila na Hornú a Dolnú Pršu. V 17. stor. bola zničená a bola obnovená ako osada po r. 1680. Od r. 1725 je obcou. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. Najstaršie pamiatky sú budova rím. kat. školy z r. 1772, neorománsky kostol Panny Márie Ružencovej z r. 1913, ľud. socha svätca z 18. stor. a prícestná socha sv. Jána Nepomuckého z 19. stor. Na cintoríne je busta rodáka, maliara Bélu Bacskayho (1935 - 1980). V súčasnej dobe sa v obci nachádza kultúrny dom, verejná knižnica a futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť