Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica
Je najsevernejšie ležiacou mestskou časťou s pomerne rozsiahlym územím. Pôvodná obec sa v dokumentoch prvýkrát spomína v r. 1314. Počas obdobia feudalizmu bola súčasťou stupavského hradného panstva. Na zač. 16. stor. spustla a opäť ju osídlili chorvátski kolonisti. V nasledujúcom období sa rýchlo rozvíjala a už na zač. 17. stor. patrila medzi najväčšie sídla v okolí. Jej obyvatelia sa venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a neskôr aj zeleninárstvu. Tradičným zdrojom obživy bolo pestovanie kapusty a jej predaj v Bratislave a vo Viedni. V r. 1972 bola pričlenená k Bratislave, ale vzhľadom na vzdialenosť od mestskej aglomerácie si obec zachovala vidiecky charakter až do súčasnosti. Od zač. 90. r. 20. stor. sa v extraviláne Záhorskej Bystrice začala prudko rozvíjať individuálna bytová výstavba. V r. 1995 vyrástol na južnom okraji obce komplex moderných budov súkromnej televíznej spoločnosti Markíza. Územie Záhorskej Bystrice patrí z urbanistického hľadiska medzi vyhľadávané lokality v areáli Bratislavy, čo pomáha zvyšovať finančné príjmy tejto mestskej časti.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť