Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Špačince

Základné údaje
Obec leží v Trnavskej pahorkatine v doline Krupanského potoka. Obec patrí me­dzi významné archeologické lokality, kto­ré boli osídlené v období eneolitu. Unikátom je nález striebornej mince z čias Rímskej ríše. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1275 a počas svojej existencie ju vlastnili viaceré zemianske rody. Veľkú časť majetku schudobnených zemanov získali v 2. pol. 18. stor. Brunswickovci a pripojili ich k panstvu Dolná Krupá. R. 1699 dostali Špačince mestské výsady a jarmočné právo, no v 19. stor. klesli na úroveň dediny. V r. 1828 malo mestečko 147 domov a 1039 obyvateľov. Pôvodne gotický kostol Narodenia Panny Márie pochádza z r. 1312 (časť svätyne), z r. 1673 je klenba lode a veža. V r. 1942 bol na mieste lode postavený nový kostol so zmenenou orientáciou. Kalvária, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola je z r. 1797, sochy zo 17. a 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť