Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šuňava

Základné údaje
Leží v juhozápadnom cípe Popradskej kotliny, 3 km južne od obce Štrba. Chotár je v južnej a východnej časti zalesnený smrekom s jedľou, ojedinele červeným smrekom. Názvy: obec vznikla zlúčením obcí Vyšná Šuňava a Nižná Šuňava. Vyšná Šuňava - 1321 Schonaw, Schonau, Schovna, Sunyava, Wissna Sunjava; Nižná Šuňava - 1773 Nizna Sunjava, Dolná Szuňava. Pri archeologickom výskume v 80. rokoch 20. stor. bola objavená na polohe Zemská, necelé 2 km západne od obce, časť stredovekej dediny Hrachovisko. Súčasne boli v chotári objavené archeologické pamiatky zo staršej a mladšej doby kamennej, doby bronzovej a doby rímskej. Vyšná Šuňava sa prvýkrát spomína roku 1298. Podľa listiny z roku 1321 syn Bohumíra II. Dionýz daroval pri vstupe do kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa kláštoru Vyšnú Šuňavu spolu so všetkými úžitkami. V roku 1646 daroval kráľ Ferdinand III. majetky letanovských kartuziánov jezuitom. V jej bezprostrednej blízkosti, zrejme až začiatkom 15. stor., vznikla Nižná Šuňava. Prvýkrát sa spomína v roku 1551. Bola vo vlastníctve štiavnického opátstva cistercitského rádu. Obce boli zlúčené 1. januára 1974 pod spoločným názvom Šuňava, čo malo priniesť zlepšenie životných, kultúrnych a hospodárskych podmienok. Obyvatelia so zlúčením súhlasili. Obec si aj v súčasnosti zachovala poľnohosp. ráz, ku ktorému sa pridružili aj rozvoj drobného podnikania a doplnková rekreačná funkcia. Rím. kat. farský kostol Všetkých svätých v Nižnej Šuňave, neskorobarokový z roku 1765, bol reštaurovaný v roku 1988. Rím. kat. kostol svätého Mikuláša vo Vyšnej Šuňave, klasicistický z roku 1832, bol reštaurovaný v roku 1989. V obci je základná a materská škola, obecná knižnica, kultúrny dom, zdravotné stredisko. Pôsobí tu Telovýchovná jednota, Klub biatlonu Šuňava a Country klub Šuňava, folklórna skupina Šuňava, Divadlo mladých a Dobrovoľný hasičský zbor.
M. č.: Nižná Šuňava, Vyšná Šuňava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť