Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Báč

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova, popri hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s Dunajskou Stredou. Obec sa spomína v písomnom prameni v r. 1319 pod názvom Bochfolua. Najvýznamnejším zemepánom dediny boli predialisti, zemani ostrihomského arcibiskupstva, so sídlom vo Vojke. Obec viackrát zastihla morová epidémia, požiar a povodeň. Obyvatelia, ktorí prežili mor v prvej polovici 18. stor. z vďaky tu dali v r. 1725 vybudovať kaplnku. Súčasťou obce je aj pôvodne samostatná lokalita Svätý Anton a Svätý Jur. Medzi poslednou uvedenou lokalitou a dedinou nazývanou ako Bacsfa bol v rokoch vybudovaný 1660 - 1677 kostol s kláštorom, kde usídlil ostrihomský arcibiskup mníchov rádu sv. Františka z Assisi. Kostol bol zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu, podľa ktorého sa potom táto lokalita nazývala ako Svätý Anton. Báč v r. 1869 mala 274 obyvateľov. V uplynulých stáročiach hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohosp., dnes sú prevažne zamestnaní v Bratislave. Medzi pamätihodnosti obce Báč patrí kaplnka, postavená v r. 1725 a kostol zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. Pozornosť v kostole zasluhuje hlavný oltár s obrazom patróna kostola, ako aj obraz Panny Márie z konca 18. stor. V podzemí kostola je hrobka rodiny Apponyiovcov, ktorí v obci Báč postavili klasicistický kaštieľ na začiatku 19. stor., podľa správ na starších základoch. Neogotická kalvária pochádza z r. 1867 a prícestná socha sv. Antona Paduánskeho z r. 1874. V júni a v septembri každoročne sa v kostole konajú púte na počesť Slziacej Panny Márie. V obci je aj chránený park.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť