Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Banská Belá

Základné údaje
Leží v strednej časti Štiavnických vrchov, v úzkej doline Starého potoka. Chotár je hornatina prevažne zo zrudnených andezitov. Nachádza sa tu viac umelých jazier. Názvy obce: 1228 Bela; 1352 Dilln; 1387 Feierbanya; 1516 Belabanya; 1773 Bela; 1954 Banská Belá; maď. Bélabánya. Obec sa vyvinula z banskej osady. Tunajšia strieborná baňa sa spomína v r. 1228 a 1385, keď bola čiastočne zatopená. R. 1450 bola povýšená na slobodné kráľovské mesto. R. 1464 mala 500 - 600 obyvateľov. R. 1552 a 1664 zničili mesto Turci. V r. 1715 mala 85 poddanských domácností. Obyvatelia pracovali ako baníci, uhliari, tesári a kováči. R. 1720 sú doložené 4 mlyny. V 18. stor. boli vyčerpané bane zatopené, baníctvo upadlo. Za I. ČSR prekvitalo remeselníctvo (kachliarstvo, hrnčiarstvo). Najstaršou pamiatkou v obci je neskororománsky rim. kat. kostol z pol. 13. stor.; renesančná budova bývalej školy z r. 1565; baroková kaplnka z 1708, upravená klasicistická 1840; oltárny obraz od J. Czauczika zo zač. 19. stor.; kaplnka rokoková z 1756; kúria klasicistická zo zač. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť