Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zeleneč

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na širokej nive potoka Parná. Archeologický výskum v tejto lokalite odhalil neolitické sídliská volútovej a lendelskej kultúry a sídlisko zo staršej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1243. Patrila hradu Bratislava, keď ju v r. 1278 Ladislav IV. daroval Bratislavskej kapitule a prepoštovi. R. 1720 mala vinice a 90 daňovníkov, r. 1828 614 obyvateľov. Starý Zeleneč: osada s majerom Bratislavskej kapituly a prepošta sa spomína v r. 1429. Dominantou obce bola gotická kaplnka z 15. stor., ktorú v r. 1743 rozšírili a prestavali na barokový kostol s vežou. V r. 1866 - 94 tu pôsobil Ján Klempa (1839 - 1894), zberateľ ľudovej slovesnosti. Azda najvýznamnejším rodákom zo Zelenča je Jozef Bednárik, muzikálový režisér, ktorý bol aj členom ochotníckeho Divadla Z v Zelenči.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť