Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kunova Teplica

Základné údaje
Leží v JZ časti NP Slov. krasu v doline potoka Štítnik, medzi planinami Plešivec a Koniar. Západná časť chotára leží na nive a terasovej skrasovatenej plošine a je odlesnená. Na východe prechádza do vrchoviny Plešiveckej planiny, ktorá je v tejto časti zalesnená hlavne dubom. Nachádzajú sa tu jaskynné priepasti Zvonivá diera a jaskyňa Hučiaca vyvieračka (Zúgó), ktoré však nie sú sprístupnené. Obec sa spomína prvýkrát v r. 1243 ako Toplucha. Patrila Štítnickým Bebekovcom a od 2. pol. 16. stor. viacerým zemianskym rodinám. V r. 1709 zasiahol obec mor a ostalo iba 7 obyv. Začiatkom 18. stor. už boli v obci 2 hámre a 4 slovenské pece. V r. 1833 tu úspešne fungovala železiareň a zlieváreň Concordia. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. pracovali v poľnohosp., hámroch, pálili uhlie a furmančili. V súčasnosti sú zamestnaní najmä priemysle, obchode a službách, doprave a poľnohosp. V obci sa nachádza klas. ev. a. v. kostol z r. 1805 a klas. kúria zo začiatku 19. stor. Nachádza sa tu strojárenský montážny závod, ktorý je od r. 1999 v súkromnom vlastníctve a hospodári tu poľnohosp. podielnické družstvo so sídlom v Gočaltove.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť