Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krušovce

Základné údaje
Ležia uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase riečky Bebrava pri sútoku s riekou Nitrou pri štátnej ceste z Topoľčian do Prievidze a železničnej trati do Prievidze. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1235 pod názvom Kvrus. Časť Dolné Chlebany sa spomína v r. 1328 pod menom Halban. V 13. - 17. stor. obec patrila Krušovskovcom, v 15. stor. Končekovcom. V 15. a 16. stor. tu mali majetkové podiely rodiny Lipovníckovcov, Diviackovcov, Újfalussyovcov a Salcerovcov. Od r. 1641 do zač. 20 stor. boli vlastníkmi Berényiovci. V Dolných Chlebanoch boli vlastníkmi Rajcsányiovci, Berényiovci, Klobušickí, v 19. stor. Zaiovci, Zičiovci a Újfalussyovci. Začiatkom 20. stor., v r. 1901 sa vlastníkom obce stal Július Förster. Obyv. sa v minulosti zaoberali poľnohosp., v období 1. ČSR pracovali na miestnom veľkostatku, po r. 1945 na Štátnom majetku. Pre obec bola charakteristická výroba pletených (heklovaných = háčkovaných) dečiek z bielej, prípadne farebnej priadze. Od r. 2001 sú Krušovce najväčšou obcou mikroregiónu Bebrava. Je tu základná škola, zdravotné stredisko, lekáreň. V rámci rozvojového plánu obce sa počíta s vybudovaním sociálneho centra, rekonštrukciou historických pamiatok a obnovou historického parku pri kaštieli.

V obci pôsobil Alexander Rudnay, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ, od r. 1819 ostrihomský arcibiskup, primas Uhorska, r. 1868 sa tu narodil maliar Alexander Buzna, okolo r. 1650 sa narodil významný spisovateľ, historik a filozof Ján Rezik, r. 1708 náboženský spisovateľ A. Kelemen. Hlavnou kultúrnou pamiatkou je kostol Narodenia Panny Márie, postavený okolo r. 1240, neskôr viackrát prestavaný. Klasicistický kaštieľ z r. 1830 je postavený na staršom základe, v r. 1906 ho dal posledný majiteľ Július Förster prestavať v neorenesančnom slohu. Koncom 19. stor. bola pod kaštieľom postavená neogotická kaplnka Panny Márie.
M.č.: dolné chlebany, krušovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť