Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hostovice

Základné údaje
Ležia v severnej časti Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 387 m. Hostovice založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v 15. storočí na území humenského panstva. Prvý písomný doklad o dedine je z roku 1492. Zemepánmi dediny boli šľachtici Drugethovci. Pravdepodobne už v 15. storočí v dedine postavili pravoslávny kostol. Tamojšie sídlisko malo v roku 1600 31 valašských domov a jeden - dva domy šoltýsov. Po prechodnej preľudnenosti nastal začiatkom 18. storočia výrazný úbytok obyvateľstva. V roku 1715 žilo v Hostoviciach 20 poddanských domácností, v roku 1720 devätnásť domácností, v roku 1828 bolo už 81 domov a 603 obyvateľov. V dedine bol aj vodný mlyn. V polovici 17. storočia zriadili Drugethovci v dedine mýtnicu a zaviedli vyberanie mýta, ktoré im plynulo. Dedina bola za prvej svetovej vojny zničená, neskôr však obnovená. Gréckokatolícky kostol pochádza z roku 1764.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť