Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rumanová

Základné údaje
Leží v JZ časti Nitrianskej pahorkatiny, 23 km Z od Nitry. Zo staršej doby bronzovej sa našlo pohrebisko unětickej kultúry (104 hrobov). Z r. 1156 je zmienka o miestnej časti Tomanovej (Tuman), ktorej desiatky patrili kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1369 bola Romanfolva (prvé známe meno) majetkom miestnych zemanov. V 16. stor. boli zemepánmi v obci Baloghovci, Farkasovci, Desseöovci. V 16. stor. sa obyv. začali venovať aj rybničnému hospodárstvu. Počas tureckej nadvlády v r. 1664 bolo v obci 8 domácností. Od 18. stor. tu mali podiely Andrássyovci, Esterháziovci a iní. Obyvatelia sa okrem poľnohosp. a rybničného hospodárstva zaoberali aj včelárstvom. Na choleru umrelo v r. 1866 39 ľudí. Počas štrajku v marci 1920 zahynuli dve osoby, ale obyvatelia sa zúčastnili viacerých štrajkov aj v ďalších rokoch. JRD bolo zal. v r. 1949, neskôr ho prevzali štátne majetky. V r. 1957 vzniklo celoobecné JRD, ktoré sa v r. 1991 pretransformovalo v Roľnícke družstvo Rumanová. Prvá zmienka o škole je z r. 1852. Neskoroklasicistický kaštieľ postavil Andrássy v pol. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť