Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nový Život

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v severnej časti Žitného ostrova. Obec vznikla zlúčením obcí Eliašovce, Tonkovce a Vojtechovce. Obec Eliašovce sa prvýkrát spomína v listine z r. 1238 ako Altholwtholyafewld, bola majetkom príslušníkov z rodu Salamon. Pod názvom Illésháza sa vyskytuje v listinách od r. 1491. Bola sídelným majetkom rodiny Illésházyovcov, neskôr strediskom ich panstva. V r. 1634 v dedine bolo 16 domov a stál tu aj kaštieľ Františka Illésházyho. Spolu obec obývalo nad 100 ľudí. Tonkovce sa prvýkrát spomínajú v listine v r. 1308 ako Tonkuatha. Majiteľmi tejto dediny boli drobní šľachtici, medzi ktorými boli aj Tonkházyovci. V r. 1634 tu bolo 10 domov a žilo tu 50 ľudí. Do Tonkoviec bola začlenená v r. 1940 obec Malý Máger. Vojtechovce sa spomínajú prvýkrát v listine ako Watha v r. 1238. Podobne ako Eliašovce patrili Illésházyovcom, neskôr Pálffyovcom. V r. 1634 obec mala 7 domov a žilo tu 40 obyvateľov. Nový Život patrí medzi obce, kde je veľa pamätihodností. V časti Eliašovce sa nachádza pôvodne gotický kostol sv. Petra a Pavla z druhej polovice 15. stor. V 18. stor. bol klasicisticky upravený. V interiéri zaujme hlavný oltár z čias okolo r. 1800 s gotickou plastikou Madony z r. 1458. V stene je epitaf prepošta Mateja Illésházyho s jeho reliéfom, ako aj epitaf Štefana Illésházyho, ktorým v r. 1838 vymrel rod po meči. Neďaleko kostola sa nachádza aj náhrobok Illésházyovcov. Pri kostole je kalvária s plastikami svätcov z 18. stor. V časti Tonkovce stojí barokový kaštieľ zo začiatku 18. stor. Stojí uprostred parku, kde sa nachádzajú lipy, jedle, citrušteky a borievky. Park je chráneným areálom.
M. č.: eliášovce, tonkovce, vojtechovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť