Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ivanka pri Dunaji

Základné údaje
Leží v západnej časti Podunajskej nížiny na nízkom poriečnom vale medzi ramenami Malého Dunaja. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolitického kostrového pohrebiska, rímsko-barbarského žiarového pohrebiska a hroby z doby sťahovania národov. Písomne sa obec uvádza v r. 1209 (Joan), keď prešla z majetku hradu Bratislava do majetku komesa Šebeša z rodu grófov zo Svätý Jura a Pezinka. V r. 1553 patrila rod. Szerédyovcov, do pol. 18. stor. panstvu Svätý Jur, potom rod. Grassalkovichovcov, ktorí tu postavili kaštieľ. V 2. pol. 19. stor. patril majer s kaštieľom rod. Hunyadyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a záhradníctvom. V 1. pol. 20. stor. ženy vyšívali a paličkovali čipky na zárobok. Všeobecný rozvoj obce nastal po 2. svet. vojne. Vznikol hydinársky podnik, vybudovali sa nové štvrte, služby, letisko a pod. V r. 1951 vznikol celoštátny ústav pre chov hydiny a Výsk. ústav veterinárneho lekárstva. V r. 1955 tu založili Laboratórium ochrany rastlín SAV, od r. 1962 pôsobil ako Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV. M. č.: Farná sa spomína v r. 1209 (Cazteilan), patrila bratislavskej kapitule. V r. 1923 bola táto poľnohosp. obec pripojená k Ivanke pri Dunaji.

Vobci sa zachoval kaštieľ, pôv. rokok. s neogot. secesnou úpravou z 2. pol. 18. stor. Pôv. barok. záhrada tu vznikla v pol. 18. stor. Projekty na jej prepracovanie a rozšírenie zhotovili v r. 1780 gróf Grassalkovich a J. Scherzinger. Bar. - klas. kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa bol postavený v r. 1770 - 72 pravdepodobne na staršom základe, prestavaný bol v 19. stor. Klas. kaplnka sv. Rozálie pochádza z 1. pol. 19. stor. Miesto tragickej smrti gen. M. R. Štefánika (4. 5. 1919) pripomína pamätník v tvare pyramídy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť