Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stuľany

Základné údaje
Ležia v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 220 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 13. storočím. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1282. Patrila miestnym aj iným zemanom. V r. 1427 tu hospodárilo asi 12 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko 16 podd. domov, kúriu miestnych zemanov, kostol, faru a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 10 až 6 podd. domácností, v r. 1828 bolo 70 domov a 555 obyv., v r. 1900 bolo 309, v r. 1970 597 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1906. V súčasnom období sa v obci nachádza MŠ a ZŠ pre 1. - 4. roč. V obci aktívne pracuje ZO Slovenského zväzu chovateľov, ktorá každoročne usporiadava miestnu výstavu. V r. 2004 sa konala 10. výstava králikov, holubov, hydiny a exotického vtáctva. Z ďalších organizácií: Dobrovoľný hasičský zbor a Demokratická únia žien Slovenska. Obec má vybudovaný vlastný vodovod, je splynofikovaná a má čiastočne vybudovanú kanalizáciu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť