Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lipovník

Základné údaje
Leží na V okraji Rožňavskej kotliny na styku Silickej planiny s planinou Horného vrchu. Chotár má ráz vrchoviny a na JV je zalesnený hrabovo-dubovým porastom. Prvá písomná zmienka o Lipovníku je z r. 1364 ako Korna Lypa. Obec patrila panstvu Krásna Hôrka, najprv Bebekovcom a neskôr od pol. 17. stor. Andrássyovcom. Niektoré pramene uvádzajú, že tu bolo v r. 1141 založené cisterciánske opátstvo, podľa novších poznatkov to pravdepodobne bolo benediktínske opátstvo, ktoré zaniklo v pol. 16. stor. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1955 sa vybudoval medzi Lipovníkom a Jablonovom n. Turňou železničný tunel a obec sa napojila na železničnú trať Košice - Rožňava. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a ovocinárstvom. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v obchode a službách, stavebníctve, doprave, priemysle a tranzite plynu. Nachádza sa tu románsky rím. kat. kostol postavený na základoch pravdepodobne z 12. stor. V 19 stor. bol upravený v neorománskom slohu. Na pôde hospodári súkromná firma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť