Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Úľany nad Žitavou

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine na nízkom priečnom vale medzi riekami Nitra a Žitava, 5 km SV od Šurian. V časti katastra obce sa nachádza chránené územie Mŕtve rameno Čiernej vody, úsek starého koryta Nitry. Prvá zmienka o obci pod menom Fedemus je z r. 1239, keď ju kráľ Belo IV. daroval ostrihomskému arcibiskupovi. V r. 1284 arcibiskup vrátil obec synom bána Jána. Pred r. 1292 kúpil dedinu Peter z janíkovskej vetvy Ludanovcov, pochádzajúcim z rodu Hont-Pázmányovcov zo Seku. V r. 1311 obec zničili vojská Matúša Čáka. V r. 1332 bola v obci fara, zaznamenaná v pápežskom registri. V katastri obce existovala v r. 1337 osada Agač. V r. 1570 odvádzala obec daň Turkom zo 6 domácností, napokon ju v r. 1576 vypálili. V r. 1664 bola obec vyľudnená. Po r. 1711 sa uskutočnila kolonizácia z moravského pohraničia, ktorú inicioval gróf Kaunitz. Od 18. stor. boli zemepánmi Károlyiovci. Obcou prechádzala dopravná cesta Via magna, spájajúca Pešť s Viedňou. V r. 1763 postihlo obyvateľov zemetrasenie, v r. 1831 41 ľudí umrelo na choleru. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a remeselnou výrobou košíkov a tkáčstvom. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1958. V r. 1976 - 1990 obec patrila administratívne do mesta Šurany. V obci je vybudovaný vodovod, plynofikácia, ZŠ, materská škola. Účinkuje tu spevácky zbor dospelých. Rím. kat. kostol sv. Martina biskupa dal v r. 1781 postaviť Károlyi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť