Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jur nad Hronom

Základné údaje
Leží na ľavobrežnom poriečnom vale nivy Hrona. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska volútovej kultúry a s maľovanou moravsko-slov. keramikou, eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, ďalej sídlisko halštatské, laténske, rímske a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa písomne spomína v r. 1276 (Sanctus Georgius). V r. 1312 ju spustošil Matúš Čák, v r. 1424 bola sídlom jednej zo štyroch stolíc predialistov ostrihomského arcibiskupstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 18. stor. chovom koní. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má výborné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Návštevníkom môže ponúknuť 30 km dlhú cyklotrasu popri rieke Hron, taktiež možnosť splavovania rieky a kempovania v "Jurskom parku". Kostol sv. Juraja, rom. z 1. pol. 13. stor., bol got. prestavaný v r. 1499.

Neskoroklas. ref. kostol bol postavený v r. 1878. Zvonica na námestí pochádza z 19. stor. V obci stojí Ľudový dom - obecné múzeum.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť