Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horný Bar

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova. Prvá písomná správa o území s názvom Baar je z r. 1245. Toto územie sa neskôr začalo deliť, už v r. 1388 sa vyskytuje pomenovanie Nagybar, čo môžeme považovať za dnešný Horný Bar. V r. 1520 sa vyskytuje aj pomenovanie Békásbár alebo Felbár. Počas stredoveku tento pôvodne kráľovský majetok sa dostal do rúk Amadéovcom. Zemepánmi obce boli aj Illésházyovci, Istvánffyovci a Bobokovci. Každý z nich mal v obci svoj kaštieľ. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., chovom hovädzieho dobytka a oviec. Súčasťou Horného Baru sú od r. 1960 Šuľany, pôvodne samostatná obec, ktorá sa spomína v r. 1237 vo forme Suul, ako majetok kráľovských dvorníkov. Horný Bar v r. 1869 mal 683, Šuľany 294 obyvateľov. K pamätihodnostiam Horného Baru patrí rím. kat. kostol sv. Štefana kráľa, postavený v r. 1774, na mieste starého gotického kostola. V kostole sú dva renesančné epitafy. V Šuľanoch si pozornosť zasluhuje gotický kostol sv. Anny zo 14. stor.
M. č.: horný bar, šuľany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť