Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lipovany

Základné údaje
Ležia v Z časti Cerovej vrchoviny na hornom toku Mučínskeho (Lipovianskeho) potoka. Chotár tvoria zlepence a pyroklastiká andezitov a hnedouhoľné sloje. V r. 1990 boli Lipovianske pieskovce na ploche 0,13 ha vyhlásené za prírodnú pamiatku. Nachádza sa tu paleontologické nálezisko kde boli nájdené morské lastúrniky a zuby žralokov. V kameňolome sa našiel fosílny strom s priemerom 1,4 m a dĺžkou okolo 7 m. Chotár je zalesnený dúbravami, miestami bučinami a agátinami. Žije tu lesná a poľná zver. Archeologické nálezy sú z doby kamennej (eneolit), nížinné sídlisko a z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1238 Ruhman. Pôvodne to boli dve samostatné obce Veľký a Malý Romháň (1386), ktoré patrili Ilsvayovcom. Obe boli zničené počas bojov zač. 17. stor. Obnovené boli zač. 18. stor. ako osady obce Pleš. V kaštieli Zoltána Töröka (Veľký Romhány) bola zbierka porcelánu, nábytku a rodinná obrazáreň. Obec má aj zrážkomernú stanicu. V obci bol rím. kat. kostol, zvyšky základov pri cintoríne. Malý kostol z r. 1964 bol v r. 1970 rozšírený, a nový kostol Sedembolestnej Panny Márie bol vysvätený v r. 1996. V súčasnej dobe je tu kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko a piesková baňa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť