Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Príbovce

Základné údaje
Obec leží uprostred Turčianskej kotliny na naplavenom kuželi Blatnického potoka poniže ústia do rieky Turiec. V obci sa na žiarovom pohrebisku v blízkosti rím. kat. kostola pochovávalo od mladšej až do neskorej doby bronzovej. V r. 1230 sa spomína územie Príboviec ako susedstvo Sebeslaviec. V r. 1695 tu mali kúrie Benickovci, Oltašovci a Hroznovskovci. V r. 1815 sa tu nachádzala tabaková manufaktúra. Obyvatelia pracovali ako deputátnici na veľkostatku, v medzivojnovom období bola v obci výrobňa geliet a píla. Zaoberali sa poľnohosp., JRD bolo založené r. 1952. V chotári obce je sklad na oleje a výrobňa nábytku. V obci sa nachádzajú dve kúrie, klasicistická zo začiatku 19. stor., a druhá tiež klasicistická, prebudovaná na staršom renesančnom základe (zač. 19. stor.). Ranorenesančný kaštieľ je z 1. pol. 16. stor., opravovaný v 18. stor. Rím. kat. kostol sv. Šimona a Júdu, pôvodne gotický, obnovený a zaklenutý v r. 1640 bol rozšírený pred r. 1900. Ev. a. v. kostol bol postavený v r. 1901 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu. Rodisko Viliama Rutkaia-Nedeckého (1892 - 1967), maliara.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť