Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tibava

Základné údaje
Leží v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 129 m. Pri Tibave sa našli črepy keramiky, pochádzajúcej z 10. až 13. stor. Archeologické, historické a jazykovedné poznatky svedčia o tom, že Tibava jestvuje už od 10. stor. Prvá písomná správa o dedine je z r. 1282. Kostol bol v dedine dokázateľne už v 13. stor., podobne aj mlyn a od 15. stor. aj vinice. Tibava bola strediskom tibavského panstva, do ktorého patrilo mestečko Sobrance a okolo 15 okolitých dedín. Jeho zemepánmi boli šľachtici z Michaloviec a ich príbuzní z Tibavy. V r. 1427 stálo v sídlisku najmenej 18 domov a v r. 1599 dvadsaťdva poddanských domov. Bol tam aj kostol, fara, škola, mlyn a kaštieľ. Začiatkom 18. stor. klesal počet poddanských obyvateľov a domov. Okolo rokov 1715 a 1720 tam nehospodárila ani jedna poddanská domácnosť. Obývaný zostal len kaštieľ a fara. Po obnovení sídliska bolo v r. 1828 už 58 domov a 548 obyvateľov. Pôvodne gotický kostol zo 14. stor. po prestavbách v 19. a 20. stor. jestvuje doteraz.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť