Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sirk

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria pod dominantným vrchom Železník (813 m). V chotári, zväčša s vrchovinným povrchom, sú ložiská železnej rudy, ortuti a magnezitu. Prvá písomná zmienka je z r. 1421, keď sa spomína ako Chyrk. Od začiatku 18. stor. sa začína rozvíjať baníctvo, hutníctvo. Nový rozmach nastal v druhej pol. 19. stor., kedy na svahoch železníka vybudovali banské spoločnosti (Heinzelmannova a Rimamuránska) rozsiahle bane, sídliská i pražiace pece a slávnostne otvorili najväčší banský podnik na území dnešného Slovenska. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy a Pamätnou medailou SNP. Hoci bane a pece boli v nasledujúcom desaťročí modernizované, ťažba železnej rudy bola r. 1965 definitívne zastavená. Od r. 1960 je v obci sídlo výrobného družstva Gemer, dnes pretransformované na s. r. o. JRD zal. r. 1957. V centre Sirku dominuje ev. kostol z r. 1785. Obnovený bol po požiari v r. 1837 a r. 1930 bola dostavaná veža. K obci Sirk patria osady Červeňany a Železník. Prvá písomná zmienka o Červeňanoch pochádza z roku 1427 ako Vereskw. Rozvojom železiarstva v 19. stor. vznikla na jej mieste nová osada, r. 1871 tu bola postavená vysoká pec a hámor. Vysoká pec stojí dodnes a je jednou z najzachovalejších technických pamiatok na Slovensku. V obci sa nachádza MŠ, základná škola, lekárska starostlivosť, kultúrny dom, knižnica, kino, skupinový vodovod aj do častí Železník a staré Červeňany, patrí do mikroregiónu Ratková a okolie. Má dobre rozvinutý malobochod (6 predajní potravín) a služby - 3 prevádzky, 3 reštauračné zariadenia. V obci sú priemyselné prevádzky, výrobné družstvá, lesná spoločnosť, spoločnosť urbaristov a pasienkárov.
M. č.: červeňany, sirk, železník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť