Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bulhary

Základné údaje
Ležia v S časti Cerovej vrchoviny v pramennej oblasti ľavostranného prameňa potoka Suchá. Povrch chotára tvoria pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú trosky bazaltových lávových prúdov. Vrch Veľký Bučeň je vysoký 514 m n. m. Chotár je zalesnený bučinou, dúbravinou a agátinou. Vyskytuje sa tu bohatá lesná zver. Do r. 1954 tu rástol Kráľ stromov, mohutný 800 ročný dub, prierez je uložený v Mestskom múzeu vo Fiľakove. V chotári obce sa nachádza kameňolom. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1435. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., ťažbou čadiča a pracovali v priemysle. Najstaršou pamiatkou je rím. kat. kostol Všechsvätých z r. 1849 s barok. interiérom z 18. stor. Škola bola založená v r. 1755. V súčasnosti sa tu nachádza ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom a verejná knižnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť