Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Čierna

Základné údaje
Leží v Strážovských vrchoch v severnej časti Domanižanskej kotliny. Pahorkatinný povrch chotára tvoria druhohorné horniny, západné okraje vystupujúce na horskú hradbu zlepencových Súľovských skál sú typu hornatiny. Ťažia sa tu dolomitové vápence a predrvujú sa na brizolit. Prevládajú rendziny. Lesy sú len na západnom okraji. Našlo sa tu sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec sa spomína v r. 1361. Patrila rodine Čerňanských. V r. 1598 mala 24 domov, v r. 1720 10 daňovníkov a v r. 1828 bolo v obci 14 domov a 249 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne prácou v lesoch a poľnohosp. Značná časť obyvateľov pracuje v okolitých priemyselných podnikoch. V súčasnosti je rozpracovaná plynofikácia obce

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť