Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Toporec

Základné údaje
Stará spišská obec leží 4,5 km západne od Podolínca na vedľajšej ceste, ktorá vedie do Zamaguria. Nachádza sa na južných svahoch Spišskej Magury a na juhozápadnom úpätí Ružbašského ostrova a na brehoch Toporeckého potoka. Pôvodne existoval Starý a Nový Toporec pri ústí Toporeckého potoka. V roku 1256 existovala dedina Toporec, ktorú označovali v roku 1297 ako Starý Toporec (Antiqua Toprich). Okrem nej existovala aj nová osada nazývaná "Noua Toprich", ktorú založili šľachtici z Hrhova. Starý Toporec bol na mieste dnešného Pustovca. Po postupnom splynutí sa Toporec stal druhým domovom rodiny Hrhovských (Görgey). Okolo roku 1639 založil Ramus de Gary šľachtickú školu pod menom Paedagogia nobilium Toporczensis. Obyvatelia sa živili poľnohosp., povozníctvom, tkaním plátna a výrobou syra. V roku 1900 založili Gazdovský liehovarnícky spolok. V roku 1937 vyhorel a neskôr bol obnovený. Z pamätihodností je pozoruhodný rím. kat. ranogot. (z rokov 1303 - 1326) kostol sv. Filipa a sv. Jakuba Apoštolov s gotickými nástennými maľbami. Nachádza sa v ňom aj obraz od P. J. Kerna zo začiatku 20. storočia. V rokoch 1770 - 1780 pochádza barokovo - klasicistický ev. kostol. V roku 1995 bola postavená kaplnka Lurdskej Panny Márie. Okrem toho sú v obci 2 kaštiele: renesančný zo 16. - 17. storočia, ktorý bol zbarokizovaný v roku 1760 a barokovo - klasicistický z roku 1794. Nachádza sa tu pošta, rím. kat. farský úrad, 2 materské školy, 1 základná a 1 špeciálna základná škola a svoje pôsobisko tu má aj lekár pre dospelých.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť