Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrušov

Základné údaje
Obec známa aj v zahraničí ako centrum tradičnej hontianskej kultúry. Leží 33 km JZ od Veľkého Krtíša na juž. svahoch Krupinskej planiny. Doložená je v r. 1272 pod názvom Horussou. Obyvatelia sa živili poľnohosp., zaoberali sa chovom dobytka, oviec, vinohradníctvom, ovocinárstvom a včelárstvom. Zamestnávali sa prácou v lesoch a sezónnymi prácami. Vyrábali drevené uhlie, ktoré chodili predávať do miest. V 20. stor. časť obyvateľov pracovala v poľnohosp., časť mimo obce v stavebníctve a i. Bola tu výrobňa obuvi a obecná prevádzkáreň. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol Všetkých svätých z r. 1762 a obnovená kalvária, ďalej kamenný dom so sochou sv. Jána Nepomuckého a stálou expozíciou tradičného bývania, kováčska vyhňa a budova pálenice. Zvláštnosťou je veľké množstvo pieskovcových pivníc priamo v obci a na viacerých miestach chotára, ktoré sa používajú aj v súčasnosti a doteraz nepreskúmané podzemné útvary - jaskyne na viacerých miestach chotára. Je tu pošta, obchody, pohostinské zariadenie, ZŠ (zapojená do projektu Zdravá škola), MŠ, kultúrny dom a obecný úrad, prírodný amfiteáter, dedinské múzeum roľníckej techniky, folklórna skupina Ragačinka a ochotnícke divadlo. Od r. 1996 sa pravidelne koná podujatie propagujúce tradičnú kultúru Hrušova a hontianskeho regiónu Hontianska paráda. Značkované turistické chodníky vedú na 13 km vzdialený hrad Čabraď a turisticko-náučný 13,6 km chodník Hrušov a okolie s 37 zastávkami. V obci je založené občianske združenie Osoh, združujúce miestne spolky. V r. 2003 získala ocenenie Dedina roka. V r. 2004 sa prihlásila do európskej súťaže O cenu obnovy dediny 2004.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť