Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vtáčkovce

Základné údaje
Ležia v Košickej kotline v doline prítoku Trstianky. Väčšinou odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria usadeniny ml. treťohôr a štvrtohorné svahové hliny. Dubový les je len v južnej časti. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Prvýkrát sa obec spomína v r. 1427, kedy bola súčasťou panstva Lipovec a mala 10 port. Patrila Jánovi Kecerovi. V 19. stor. vlastnil majetky v obci štát. V r. 1787 mala obec 18 domov a 130 obyv., r. 1828 22 domov a 185 obyv. Živili sa roľníctvom, poľnohosp., tkáčstvom a prácou v lesoch. Filiálka rím. kat. far. úradu v Kecerovciach a ev. a. v. far úradu v Opinej. ZŠ, Špeciálna ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť