Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Poproč

Základné údaje
Leží v juhových. časti Slovenského rudohoria na ľavom brehu rieky Bodva. Väčšinou pahorkatinný povrch chotára tvoria fylity, miestami s kryštalickými vápencami. Je zalesnený bukovým lesom, s prímesou jedle a dubovým lesom len v najzáp. časti chotára. Z pôdnych druhov sa tu vyskytujú piesočnatohlinité, v lesných oblastiach až hlinité pôdy. Bolo tu ložisko železnej a antimonitovej rudy. Prví obyv. boli asi zo zaniknutej dediny Olšovany, prvýkrát písomne spomenutej v r. 1255, prvá zmienka o Poproči je až z r. 1358. Banícka osada patriaca pôvodne kráľ. panstvu Turňa. Susední zemepáni odcudzili obec r. 1407 jasovskému prepošstvu, ale už r. 1408 patrila Perényiovcom, v r. 1427, keď mala 20 port, opäť patrila prepošstvu v Jasove. R. 1715 mala 8, r. 1720 13 domácností, r. 1775 mala 43 gazdov, 54 domkárov a 16 podželiarov, r. 1828 153 domov a 1147 obyv. Živili sa baníctvom, vozením obilia, pálením uhlia a prácou v lesoch. V r. 1938 - 1945 obec bola pripojená k Maďarsku. Kostol rím. kat., pôvodne neskorogot. zo zač. 16. stor., prestavaný na barok.-klas. r. 1766. Kaplnka z r. 1875. Rím. kat. far. úrad. Cirkev Adventistov siedmeho dňa. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Spevácka skupina Fortuna.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť