Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malatíny

Základné údaje
Obec leží v Z časti Liptova v doline potoka Malatianky. Najstaršia správa o obci je z r. 1341. Dva Malatíny existovali už v polovici 14. stor. Najstarším sídliskom bol však Nižný Malatín. Stredný Malatín vznikol až koncom 14. stor. Stredný Malatín v 16. stor. zanikol, ale neskôr sa tu dedina opäť obnovila. Obce splynuli do jednej po r. 1888 a používali názov Tri Malatíny. Súčasný názov používa obec od r. 1927. Obyv. sa zaoberalo od počiatkov poľnohosp., neskôr aj garbiarstvom a od 19. stor. nádenníctvom. V období 1. Československej republiky sa tu rozvinulo okrem poľnohosp. aj tkáčstvo a košikárstvo. Počas SNP bolo v obci sídlo partizánskeho oddielu Jegorov. V r. 1956 tu vzniklo JRD a v r. 1966 sa pripojilo k Štátnym majetkom v Liptovskom Mikuláši. Okolo r. 1652 bola v Malatínoch postavená drevená kaplnka svätej Anny a drevená zvonica. Po mnohých úpravách a prestavbách zvonica existuje dodnes.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť