Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kojšov

Základné údaje
Obec leží v doline potoka Rieka v severových. časti Slovenského rudohoria. Chotár prevažne hornatinný až vrchovinný (fylity, porfyroidy). Blízke okolie obce odlesnené. Ložiská železnej rudy. Vo vých. časti Volovských vrchov sa nachádza Kojšovská hoľa 1246 m. n. m. Prvá pís. zmienka z r. 1368 (Koys). Osídlenie v rámci valašskej kolonizácie (chov oviec a dobytka). Názov odvodený od os. mena lokátora obce Koyša. Od 15. stor. súčasť panstva Spišského hradu (Zápoľskovci, neskôr Thurzovci). V 16. stor. banská obec (ťažba železnej rudy, pálenie dreveného uhlia). R. 1787 mal 106 domov so 751 obyv., r. 1828 129 domov s 933 obyv. Za 1. ČSR poľnohospodárstvo, lesné práce, výroba dreveného riadu, tkanie plátna a kobercov. Rodisko režiséra J. Jakubiska (1938). Gr. kat. klas. kostol sv. Petra a Pavla z r. 1806. Gr. kat. far. úrad. Obecná knižnica, MŠ. Škola v prírode. Detská organizácia Fénix (turistika, kultúra, šport). Folklórny súbor Jedlinka. Nesúťažná prehliadka Kojšovská heligónka. Odbor Klubu slovenských turistov Horal (organizátor Kojšovskej 25-ky, Výstupu na Kojšovskú hoľu). Člen Mikroregiónu Dolný Spiš a ZMO Hnileckého regiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť