Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brezovica

Základné údaje
Leží v Oravskej vrchovine v pramennej oblasti potoka Trsteník. Severnú pahorkatinnú časť chotára tvoria mäkké bridlice, južnú vrchovinnú až hornatinnú, siahajúcu na vrchol Skorušina, masívne pieskovce. Valaskú dedinu založil A. Valašek v r. 1580. V r. 1672 bol richtár popravený za účasť v sedliackom povstaní G. Piku. V r. 1683 dedinu zničili Litovci, od r. 1695 nasledovalo znovu osídľovanie dediny. Vrátila sa časť pôvodného obyvateľstva ale väčšia časť sa prisťahovala z poľského Haliča, ktorí so sebou priniesli aj goralskú kultúru. V r. 1709 vypálili dedinu kuruci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovčiarstvom, dobytkárstvom, ľanárstvom, súkenníctvom, krpčiarstvom, kamenárstvom (výroba mlynských kameňov). Skupina Brezovičanov sa vysťahovala do Bleimore v Kanade, kde v r. 1911 zahynulo pod kamenným zosuvom 73 ľudí, medzi ktorými boli aj brezovičania. Občania v r. 1996 navštívili Bleimore. Urbár založili v r. 1870, JRD v r. 1972. V obci je rekreačné stredisko Starý mlyn v Oravskom háji a lyžiarsky areál s hotelom pod Ostrým vrchom. Brezovičania zachovávajú folklórne goralské tradície - piesne, tance, zvyky. Vo sviatočné dni príležitostne nosia krásny goralský kroj. Súbory: FS, DFS Skorušinka, neskoršie Briezka, spevácky CD, ľudová goralská muzika, ľudovo - umelecká dielňa rezbára J. Ujmiaka. Osobnosti: J. Golvoň, J. Havrila. Pamätihodnosti: rím. kat. kostol P. Márie z r. 1884, nový kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1993.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť