Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dobrá Voda

Základné údaje
Leží v severnej časti Malých Karpát, vo vnútrohorskej kotlinke. Odvodňuje ju Blava s prítokom Mariáš. Obec sa vyvinula z osady doloženej v roku 1392. Patrila panstvu Dobrá Voda. Hrad, ktorý sa listinne spomína r. 1263, postavili ako strážnu pevnosť pri prechode cez Malé Karpaty na staršom hradisku. Patril kráľovi. V roku 1392 ho dostal Stibor, 1436 Országhovci, 1583 Ungnad, Erdődi a v roku 1855 Pálffyovci. Stal sa strediskom panstva Dobrá Voda. Za Rákócziho povstania (1703) bol veľmi poškodený, potom ho čiastočne opravili. R. 1762 vyhorel a zostalo na ňom len väzenie pre poddaných. Spustol zač. 19. stor. Za chytenie husitského vodcu Švehlu v 15. stor. dostala obec od kráľa Mateja výsady mestečka s právom na výročné jarmoky. V pol. 16. stor. sa tu usadili habáni. R. 1715 malo mestečko 88 domácností, z toho 61 že­liarskych, r. 1753 119 rodín, 1828 204 domov a 1428 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali pálením vápna, habáni mali keramické dielne. Medzi kultúrnoumelecké pamiatky možno zaradiť pranier z r. 1718, barokovú kaplnku z 1730, či rím. kat. klasicistický kostol z r. 1820. Na cintoríne sa nachádza náhrobník Jána Hollého (1785 - 1849) s bustou od L. Dunajského (1854). Ján Hollý tu dožíval posledné roky svojho života (1843 - 1849).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť