Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lietava

Základné údaje
Leží v západnom výbežku Žilinskej kotliny v doline Lietavského potoka. Lietavskú dolinu lemujú skalné vápencové a pieskovcové bralá. Jej západná časť je v hornatine zlepencových Súľovských skál. Lesné plochy sú na južnom a severnom obvode a v západnom cípe doliny. Bola osídlená už v eneolite a neskôr ako sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a púchovskej kultúry. Obec je nepriamo doložená v r. 1208 a 1236, priamo v r. 1300. Patrila panstvu Lietava. V r. 1598 mala 21 domov, v r. 1828 38 domov a 372 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp., ovčiarstvom a včelárstvom. Obec má vybudovaný verejný vodovod, kanalizačnú sieť, čističku odpadových vôd i rozvodnú sieť plynu. Historickú dominantu obce tvorí zrúcanina hradu Lietava a kostol. Hrad Lietava, druhý najväčší hrad na Slovensku, sa prvýkrát listinne spomína v roku 1308. Hrad už dávno predtým stál. Pôvodne majetok Ballassiovcov sa dostal do rúk Matúša Csáka, na konci 14. stor. a bol majetkom kráľa Žigmunda. V r. 1474 získal hrad Pavel z Kaniže, ktorý postavil neskorogotické opevnenie prvého predhradia s vežou. Po jeho smrti hrad získal Mikuláš Kostka a sobášom s jeho dcérou sa majiteľom hradu i panstva stal František Thurzo. Po smrti Juraja Thurzu hrad patril komposesorátu (spoluvlastníctvo) a od začiatku 18. stor. začal pustnúť. V rokoch 1870 - 73 odkúpili väčšinu majetku Popperovci. Zrúcaniny hradu sú súčasťou, resp. cieľom značkovaných turistických trás. Gotický kostol Povýšenia sv. Kríža, bol postavený začiatkom 15. stor. a upravený v 17. stor. Lietavská Závadka (samostatná obec, administratívne pripojená k Lietave) sa prvýkrát spomína v r. 1393, kedy patrila panstvu Lietava, neskôr zemianskym rodinám Sunyogovcov a Maršovských. V r. 1828 mala 17 domov a 132 obyvateľov. Od r. 1960 je obec pričlenená k Lietave.
M. č.: lietava, lietavská závadka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť