Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Starina

Základné údaje
Nachádza sa v severnej časti Ľubovnianskej vrchoviny, 22 km od okresného sídla. Vznikla pravdepodobne v 13. storočí alebo začiatkom 14. stor. na plavečskom panstve. V r. 1366 dedina stála na mieste lesa Stará (Ztara) - bývalej spustnutej dediny, ktoré sa spomína už skôr v listine kráľa Ľudovíta I. v r. 1352. V 15. storočí zanikla. Nová dedina mala od 16. stor. názov Starina podľa názvu zaniknutej dediny Stará. V r. 1505 sa uvádza, že bola predaná novému richtárovi za 50 uhorských zlatých. Koncom 16. stor. mala 13 domov, obyv. boli prevažne rusínskeho pôvodu - roľníci, tkáči, želiari. Po r. 1945 nastal rozvoj technickej infraštruktúry a výstavby. V obci je barokový kostol - kultúrna pamiatka z 1. polovice 19. stor. K slovenskej národnosti sa hlásilo 87,2 % a rusínskej 12,8 %, k cirkvi gr. kat. 84,8 % a rím. kat. 10,4 % obyv.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť