Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hôrka

Základné údaje
Leží vo výraznej tektonickej zníženine oddeľujúcej východný okraj Kozích chrbtov od juhozápadnej časti Levočských vrchov. Chotár obce sa rozprestiera v nadmorskej výške 582 - 764 m, je prevažne odlesnený, vystupujú z neho Prímovské skaly so vzácnymi druhmi rastlín. Obcou preteká Gánovský potok. V polovici 19. stor. sa Hôrka zlúčila s tromi pôvodne samostatnými obcami - Primovcami, Ondrejom a Kišovcami. Všetky patrili do Stolice X spišských kopijníkov. Názvy: Bosafalua, Horka, Huorka, Primovce- (villa) Primi, Primfalua, Primfalu, Ondrej-Sanctus Andreas, Zenthadras, Swatý Ondrej, Kišovce-Hisfalua, Hysowecz, Kissowce. Hôrka je písomne doložená v roku 1347. Názov má podľa komesa Bozsa, ktorý tu žil v polovici 13. stor. Obyvatelia boli roľníci, od 19. stor. baníci a povozníci. V súčasnosti prevláda poľnohosp. charakter obce s rozvojom drobného podnikania. Primovce vznikli na území, ktoré v roku 1248 predal komes Henrik Primovi. Doložená je v roku 1312, v roku 1317 patrila mestu Levoča. V roku 1411 ju daroval kráľ Žigmund kartuziánom na Skale útočišťa. Obec Ondrej sa vyskytuje v listinách od roku 1317, v rokoch 1850 - 1854 bola sídlom okresného súdu. Kišovce sú písomne doložené v roku 1324. Donedávna sa tu ťažila mangánová ruda. Baroková kaplnka z roku 1736 je postavená na starších základoch. V miestnej časti Ondrej sa nachádza kostol sv. Ondreja, pôvodne ranogotický z polovice 13. stor., prestavaný v 18. stor. Je tu základná škola pre 1.-4. roč., materská škola, obecná knižnicu a kultúrny dom. Nachádzajú sa tu minerálne pramene.
M. č.: Hôrka, Primovce, Ondrej, Kišovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť