Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nesvady

Základné údaje
Obec sa nachádza na podunajskej nížine pri rieke Nitre. Územie obce je dôležitým archeologickým náleziskom. Najstaršie nálezy pochádzajú z obdobia neolitu. Najdôležitejším je pohanská mohyla zo staromaďarského obdobia. V r. 1269 sa spomína ako arcibiskupský majetok. Avšak obec, zdá sa, je podstatne staršieho dáta. V r. 1572 sa spomína ako mestečko s výsadami a s jarmočným právom. Obyvatelia boli poľnohosp., rybári, tkáči a zhotovovali sa tu prútené košíky a predmety z kukuričného šúpolia. V r. 1947 bola značná časť maďarského obyvateľstva násilne presídlená do Maďarska. Ich miesta nahradili presídlenci, Slováci z Maďarska. Barokový rím. kat. kostol sv. Jozefa je z r. 1726, v r. 1781 klasicisticky upravený. Evanjelický kostol je z r. 1951 a baptistický kostol z r. 1957. V obci je modlitebňa apoštolskej cirkvi. Neoklasicistická kúria bola postavená okolo r. 1890 pri starom barokovom kaštieli de Pauliovcov. Kláštor Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa je súčasný.
M. č.: Aňala, Aňalské Záhrady, Nesvady, Sady.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť