Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lubeník

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. Východná časť chotára je na terasovitej plošine, záp. vrchovinovú časť tvoria fylity, granity a orniny mladších prvohôr. Vyskytujú sa tu ložiská magnezitu. Územie dnešného Lubeníka získal v r. 1321 Hillebrandt a Illés zo spišského rodu Stojanovcov. Písomne doložená v r. 1427. Huty, hámre a železiarne tu pracovali už v stredoveku. Lubeník bol sídlom šteliarskej rodiny Clementisovcov. Koncom 18. stor. bol lubenícky hámor vo vlastníctve Pavola Gömöriho a pozostával z 2 vysokých pecí - z jedného veľkého a jedného malého buchara. Rozvoj železiarstva nastal v r. 1846, kedy hámre a huty kúpil Juraj Heinzelmann. Zač. 20. stor. tu otvorili aj lom na magnezit a postavili pec na praženie magnezitu. Obyv. pracovali prevažne v miestnom priemysle alebo furmančili. Aj keď ťažba magnezitu bola v r. 1923 - 1934 zastavená, v r. 1951 začala výstavba magnezitového kombinátu, ktorý od r. 1956 pracuje dodnes. Južne od obce zaujme 14 m hlboká Lubenícka priepasť, ktorá je od r. 1995 prírodnou pamiatkou. V súčasnosti tu pôsobia rôzne poľnohosp. a výrobné podniky. Obec má: vodovod, plyn, káblovú TV, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, šk. športové stredisko v biatlone, obecnú knižnicu, praktického, detského a zubného lekára, klub žien, jednotu dôchodcov, obecný hasičský zbor, klub zdravotne postihnutých, kynologický klub, zbor pre občianske záležitosti, obecný futbalový klub.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť